Utstyrssentralen

Utstyrssentralen leiger ut idretts- og friluftsutstyr til ein billeg penge. Du kan leige utstyr frå ein dag eller opp til ei heil veke. 

Hovedmålgruppa er ungdom i aldersgruppa 13-23 år, men alle som vil får lov til å leige.
Born og ungdom kan leige utstyr på eiga hand, men må ha med ei fullmakt frå føresette. 

Dersom det er noko du saknar, kan du spele det inn til Frivilligsentralen. For å leige tek du kontakt med Frivilligsentralen anten på mail eller på telefon. Alt ustyr må leverast tilbake til avtalt tid, reint og tørt. Utstyrssentralen finn du på biblioteket i 2 etg. på Saften. Sjekk kommunen sine sider for opningstider på bibloteket.

2019 © Leikanger Frivilligsentral