Om oss

Leikanger Frivilligsentral skal vere ein nettverksbyggar, eit kontaktpunkt og ein tilretteleggjar for dei som ønskjer å gje eller å motta frivillig innsats. 

Leikanger Frivilligsentral skal bli ein viktig del av miljøet i Leikanger. Som aktiv brubyggar blant lag og foreiningar som allereie eksistera, skal ein bistå og sjå til at det vert jobba for å forbetre dagens tilbod, og å jobbe mot eit enda større aktivitetstilbod. 

Leikanger Frivilligsentral skal vere ein open arena for diskusjon og idémyldring med stor takhøgde. Per i dag har vi enda ikkje noko eige lokale, og dette er noko vi sjølvsagt jobbar med å få på plass så fort som mogleg. Leiar for Frivilligsentralen sit difor på Tinghuset i Leikanger til lokalet er på plass. Alle er hjarteleg velkomne innom kontoret om dei ynskjer å slå av ein prat!

2020 © Leikanger Frivilligsentral