SystrondsBUI er snart klar!

Me startar opp med elektronisk og ubemanna utlånsløysing på fritidsutstyr frå og med 1.juni.

Frå og med 1. juni vil Leikanger frivilligsentral tilby utleige av utstyr på nett. Ein kan berre gå inn på utlånsportalen vår som du fin her og tinge utstyret ein ønskjer. I tillegg har me ubemanna løysing kor ein kan låne utstyr i Saften sine opningstider. Ein vil i samband med dette få tilsendt ein kode for å kome inn til utstyrsrommet.

NB! Ver vennleg å oppdatere deg på våre retningslinjer for lån og levering av utstyr på sida vår før du leiger.

2020 © Leikanger Frivilligsentral