Festførestillinga "Kultur frå ein ny kommune"

Kommunesamanslåinga skal feirast i Leikangerhallen laurdag 11. januar kl. 18.00.

Frå 1. januar er nye Sogndal kommune ei kjensgjerning. Ny kommune vert feira med eit mangfaldig og rikt kulturprogram for mange ulike målgrupper, og der mange ulike aktørar stiller opp for å feire kommunen. Hovudarrangementet blir i Leikangerhallen laurdag 11. januar kl. 18.00.

Programmet syner breidda i kulturlivet i den nye kommune. Det vert mange ulike uttrykk, mange aktørar og eit stort spenn i sjanger. Det går rykte om nokre møte på scenen som vil overraska. Her må du vera til stades.  

Det meste er gratis, og det er lurt å sikre seg billettar til ungdomskonserten 5. januar og festførestillinga 11. januar.

Sjå plakat og kor du får tak i gratis billettar.


2020 © Leikanger Frivilligsentral