Småjobbsentralen

Fleire ynskjer hjelp med mindre gjeremål i og rundt sin eigen heim.

Samstundes er det fleire som ynskjer noko å gjere, og som sit på kunnskap dei ynskjer å bruke. Tilbodet er for alle som anten ynskjer å få hjelp, eller som ynskjer å gi ei hjelpande hand. 

Småjobbsentralen si oppgåve er å fungere som eit kontaktpunkt, og formidlar både for oppdragsgivar og småjobbarar. Småjobbsentralen har oversikt over aktuelle småjobbarar og tek i mot oppdrag frå oppdragsgjevaren.

Ta kontakt med Frivilligsentralen om du kunne tenkje deg å bidra med noko for andre.

2020 © Leikanger Frivilligsentral