Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod på Leikanger på tysdagar og fredagar som er ope for alle.

Servicekyssen følgjande områder, dagar og tider:

Grinde-Strandavegen-Leite-Hermansverk:  Tysdag og fredag kl.09.45 og 11.15
Krosshaug – Hermansverk: Tysdag og fredag kl.10.20 og 12.00

Brukarane bestiller skyss dagen før, innan eit fastsett tidspunkt. Brukarane vert henta heime og vert køyrde frå dør til dør.
Brukarane betalar ein eigendel på 30 kroner kvar veg.
Serviceskyssen skal vere tilrettelagt og open for alle, og køyretøya som vert nytta er difor universelt utforma.

2020 © Leikanger Frivilligsentral