Stenging av ungdomsrom og dagsturhytte

På grunn av smittevernhensyn er ungdomsrommet i Saften og dagsturhytta på Kleppa midlertidig stengt.

Dette vert utført på lik line med andre tiltak for å hindra smittespreiing i samfunnet vårt. Tilboda vil opnast igjen når me meiner risikoen for smitte er låg nok til at dette er forsvarleg.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Sogndal kommune på tlf: 57 65 25 00.

2020 © Leikanger Frivilligsentral