Kick off "Open hall"

I samband med Fruktbare dagar vil det bli gjennomført kick-off på laurdag 5.oktober kl.12-15 på eit nytt tilbod i Leikanger som heiter Open hall.

Open hall er eit gratis lågterskeltilbod, skapt av Frivilligssentralen, for alle born og familiar. Her vil det verte organisert aktivitetar i Leikangerhallen kor ein blant anna kan leike med luftmadrass, syklar, trampoline m.m. Open hall vil arrangerast ein søndag i månaden i perioden november til mars (sjå heimesida til Frivilligsentralen for datoar). Tilbodet baserar seg på frivilligheit, der ein er avhengig av å få med seg lag og organisasjonar til å drifte arrangementa. Først ut til å slå eit slag for frivilligheita er Systrening, som vil ha regien for Open hall i samband med Fruktbare dagar.

2020 © Leikanger Frivilligsentral