SystrondsBUI

SystrondsBUI er ein ubemanna sentral for leige av fritidsutstyr.

Lokalet ligg i 2 etg. på Saften - når du kjem opp trappa tek du til venstre, og går ein "hestesko" til endes, så finn du oss i retning mot fjorden. 

For å leige går du inn på linken nederst på denne sida. Born og ungdom kan leige utstyr på eiga hand, men må ha med ei fullmakt frå føresette. 

For å booke utstyr so klikkar du berre her for å kome til utlånsportalen vår.

NB! Ver vennleg å lese gjennom våre retningslinjer og dessutan reglar for lån og levering av utstyr før du leiger. 

2020 © Leikanger Frivilligsentral