Liste over lag og organisasjonar

Her finn du oversikt over ei rekkje lag og organisasjonar i Leikanger, samt kontaktinformasjon og eventuelt lenke til heimeside.

BORN OG UNGDOM

1. Systrond 1 Speidargruppe - Petter Stenstadvold 415 30 965

2. Barnas Turlag Leikanger - Sindre Ramung 976 82 499 

3. Dans utan grenser Leikanger - Aase Bruntveit Njøs 57 65 56 04

4. Småspretten - Jenny Marie Lunde 416 67 689UNGDOMSLAG

1. Leikanger Ungdomslag - Astrid Hammer Bolstad 57 65 32 72IDRETT/FRILUFTSLIV

1. Idrettslaget Syril - Per Hauge 57 65 30 95 - www.syril.no 

    Fotball - Magna Vangsnes - 951 91 963    

    Handball - Eva S Fosshagen 905 42 818

    Innebandy - Jon Andreas Amundsen 952 37 691

    Volleyball - Tone Margrethe Oppedal 950 46 056

    Langrenn - Eivind Brendehaug 951 91 752

    Friidrett - Ingunn Nyhammer 971 17 076

    Trim - Arild Bjørk 952 06 049

    Fjordklubben - Arne Monrad Johnsen 415 30 798 - www.fjordklubben.no 

    Barneidrett 1.-4. klasse - Borgot Bøyum 454 52 551

2. Leikangar Skyttarlag - Olav Skarsbø 909 93 462

3. Leikanger Jakt- og Fiskelag - Svein Inge Lundheim 906 05 267 www.njff.no/leikanger 

4. Sogn fjordsymjeklubb - Sarah Jane Hails 906 60 944

5. Sogndal og Leikanger turlag - Marte Kviberg 907 88 354MUSIKKLAG

1. Leikanger Musikklag - Gro Selås gro.selas@helse-forde.no 

2. Leikanger Skulemusikk - Guro Dyngen, 95 19 17 67

3. Sogndal og Leikanger Trekkspelklubb - Oddbj. Ramstad 57 67 82 61

4. Leikanger Song- og musikkråd - Gunvor Lidal 57 65 40 09

5. Leikanger Folkemusikkverkstad - Norvald Øy 57 65 31 16 - 950 29 372SANGKOR

1. Leikanger Mannskor – Ole Ingar Hæreid   olhaere@gmail.com

2. Systrond Damekor - Tonje Fjeld Hæreid 975 52 669ELDRELAG

1. Leikanger Pensjonistlag - Finn Sundby 951 91 793INTERESSEORGANISASJONAR

1. Opplev Leikanger - Roar Werner Vangsnes 48168289

2. Leikanger MC-klubb - Øystein Lunde 924 90 270 www.leikangermc.no 

3. Leikanger Mållag - 

4. Leikanger Nei til EU - Carina Frisk 57 65 40 32

5. Naturvernforbundet - Carlo Aall 57 65 40 60 -

6. Sogndal og Omland Hundeklubb

7. Sogndal Dykkarklubb - Arvid Mellingen 900 82 541

8. Sogn fridykkarklubb - Arvid Mellingen 900 82 541HUMANITÆRE OG SOSIALE LAG

1. Leikanger Røde Kors:

    Leiar: Knut Henning Grepstad 958 00 153

    Leiar hjelpekorps: John Petter Svedal 952 44 830

    Leiar omsorg: Leif Havnen 900 16 478

2. Leikanger Helselag -

3. Aldersheimens Vener - Birgit Solbakken 57 65 34 72

4. Sogndal og Leikanger Revmatikarforening - Edel Olstad

5. L H L Sogndal og Leikanger - Oskar Orrestad 959 38 676

6. Mental Helse Sogndal, Luster og Leikanger - 

7. HLF Luster, Sogndal og Leikanger - Erna Pettersen Vikdal 971 46 233

8. NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Leikanger og Sogndal- Linda Mathisen 907 34 587FRITIDSLAG

1. Leikanger Båtlag - Lars Håkon Seim 909 16 589

2. Leikanger Bridgelag - Torbjørn Pedersen 995 03 806

3. Systrond Hagelag - Anne-Berit Flaten 57 65 31 95

4. Systrond Hesteavlslag - Erling Gjerde 57 65 34 05

5. Indre Sogn Automobil Club (Isac) - Leon Lunde  917 00 955/ 57 68 74 75

6. Handarbeidslaget Sans og Samling - Sigrunn Espe 990 44 666

7. Systrond filmklubb - Ronny Rydningen 942 44 067KULTURHISTORISKE LAG

1. Fortidsminneforeininga -

2. Systrond Sogelag - Kjell Arne Valvik 406 12 120OPPLYSNINGSLAG

1. Leikanger Friundervisning - 

2. Leikanger Folkeakademi - Arnstein Hauge 915 36 337GRENDALAG

1. Dalen Grendalag - Bjørn Loftesnes 411 81 040

2. P/L Leite - Bjørg Anda 47 67 68 93

3. Lundene Vel -

4. Haneringen -

5. Røysaleite Grendalag - Mari Johansen Aune 932 86 541

6. Monken Grendalag -

7. Eplehagen og Pærehagen Vel -

8. Njøs og Gjerde Grendalag - Jakob Holen 57 65 31 74

9. Henjagrendi - Runar Stadheim 951 46 661

10. Eitorn Grendalag - Olav Eitungjerde - 41 92 76 76

11. Nybø grendalag - Gunn Helen Henne- 99 44 74 85RELIGIØSE LAG

1. Leikanger Søndagsskule, Liv D. Storhaug Eldholm, 57 65 42 18

2. Leikanger Normisjon, Jorunn Kvalsvik Aase, 57 65 39 46

3. Misjonssambandet, Gunveig Tjønn, 57 65 36 30

4. Sjømannsmisjonen, Else S. Husabø, 57 65 36 88

5. Kyrkjering Ytre, Ellen Rasmussen Hamre, 57 65 33 25

6. Kyrkjering Midtre,

7.Kyrkjering Indre, Anlaug Rutle, 57 65 32 77LIVSSYNSLAG

1. Human-Etisk Forbund, Indre Sogn Lokallag v Hilde G. Corneliussen, 47900814JORD- OG SKOGBRUKSLAG

1. Leikanger Bondelag - Bjørn S. Sølsnæs

2. Leikanger Sau og Geit - Marit Henjum Halsnes 415 11 774

3. Sogndal og Leikanger Bonde og Småbrukarlag - Olav Nesse 57 67 13 05

4. Sogndal og Leikanger Skogeigarlag - Hans Arne Vikheim 480 100 10

5. Systrond Grunneigarlag - Jakob Holen 911 79 725

6. Henjum og Røysum Sauesankelag - Ivar O. Henjum 982 04 877

7. Jaktlaget Henjadalen Sameige - Arnvid Hovland 992 06 457

8. Leikanger sikringsradiolag - Per J. Henjum 908 27 350

9. Sogn Birøkterlag - Heidi Eiken 95 21 64 24 

2020 © Leikanger Frivilligsentral