Open hall

Søndagar ein gong i månaden i perioden oktober-mars vil det bli arrangert open hall.

Open hall er eit gratis lågterskeltilbod i Leikangerhallen til alle born og familiar som ønskjer å nytte seg av det. Her kan born få leike med ball, tau, syklar, madrasser, bandy og liknande. 

Open hall vil verte arrangert følgjande datoar i 2019/20:

*5.oktober (Kick off i samband med Fryktbare dagar. NB! kl.12-15 denne dagen)
24.november (NB! må flyttast pga hallfest i samband med kommunesamanslåing)
29.desember
26.januar
23.februar
29.mars

Tidspunktet alle datoane er kl.10-13*. 

Velkomen!

Neste Open hall

Dato Kl. Tittel Sted
Lør 05.10 12:00 Open hall Leikangerhallen
Søn 29.12 10:00 Open hall Leikangerhallen
Søn 26.01 10:00 Open hall Leikangerhallen
Søn 23.02 10:00 Open hall Leikangerhallen
Søn 29.03 10:00 Open hall Leikangerhallen
2019 © Leikanger Frivilligsentral