Open hall

Søndagar ein gong i månaden i perioden oktober-mars vil det bli arrangert open hall.

Open hall er eit gratis lågterskeltilbod i Leikangerhallen til alle born og familiar som ønskjer å nytte seg av det. Her kan born få leike med ball, tau, syklar, madrasser, bandy og liknande. Tilbodet baserar seg på frivilligheit, der ein er avhengig av å få med seg lag og organisasjonar til å drifte arrangementa. Er du/de interessert i å bidra for fellesskapet so ta kontakt med oss.

Open hall vil verte arrangert følgjande datoar i 2019/20:

5.oktober (Kick off i samband med Fruktbare dagar)
17.november
29.desember
26.januar
23.februar
29.mars (avlyst pga coronasmittefare)

Tidspunktet alle datoane er kl.10-13.  NB! Born må ha med seg ein føresett som passar på.

Velkomen!

Retningslinjer for open hall.

2020 © Leikanger Frivilligsentral